The Duality of Man [an animanga fantasy rp] (spiritfoxxy)